Αθήνα, 03/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Πραγματοποιήθηκε σήμερα 03/09/2020 συνάντηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ με τη συμμετοχή των προέδρων του ΠΑΣΕ και της ΠΕΤ για το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης των συναδέλφων (πλήρους, μειωμένης