Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της Διαβούλευσης της ΟΜΕ με τη Διοίκηση του ΟΤΕ για τη μεταφορά εργαζομένων στις νέες θυγατρικές. Την Παρασκευή 18/12/2020 στη νέα συνάντηση και μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται, έχοντας επίσημο και δεσ