Σε συνέχεια του email που εστάλη από το τμήμα Μισθοδοσίας, προέκυψαν για αρκετά μέλη μας μισθωτούς Μηχανικούς, ορισμένα ερωτήματα που χρήζουν διευκρίνησης.   Τι είναι η Επικουρική Ασφάλιση; Η Επικουρική Ασφάλιση, είναι ένα πρόσθετο μηνιαίο ποσό