Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ

Λάμπρου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζωγανάς Νικόλαος Αντιπρόεδρος
Κατσαμπάνη Κωνσταντίνα Γ. Γραμματέας
Κουκουσέλης Ιωάννης Αν. Γ. Γραμματέας
Τουφεξής Ευάγγελος Γραμματέας Χρηματοοικονομικού
Ιωάννης Χατζημιχαήλ Γραμματέας Οργανωτικού
Σαραφίδης Θεολόγος Γραμματέας Επικοινωνίας
Βόγκλη Στέλλα Μέλος
Λεοντίδης Χαράλαμπος Μέλος
Παυλόπουλος Διονύσιος Μέλος
Τσιρώνης Αντώνης Μέλος
Αλεξίου Νικόλαος Μέλος
Παπαχρήστου Πολυχρόνης Μέλος
Γεροχρήστος Χριστόφορος Μέλος
 Μαντζαβέλας Νικόλαος Μέλος