Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ

Λάμπρου Γεώργιος Πρόεδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος Αντιπρόεδρος
Κατσαμπάνη Κωνσταντίνα Γ. Γραμματέας
Βόγκλη Στέλλα Αν. Γ. Γραμματέας
Τουφεξής Ευάγγελος Γραμματέας Χρηματοοικονομικού
Σταματίου Πυθαγόρας Γραμματέας Οργανωτικού
Δημητριάδου Έφη Γραμματέας Επικοινωνίας
Λεοντίδης Χαράλαμπος Μέλος
Αλεξίου Νικόλαος Μέλος
Παυλόπουλος Διονύσιος Μέλος
Τσιρώνης Αντώνης Μέλος
Τσιτίνης Ευάγγελος Μέλος
Μαρινόπουλος Φιλώτας Μέλος
Τέγας Μιχαήλ Μέλος
Μπουργιώτης Σωτήρης Μέλος