Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ

Λάμπρου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζωγανάς Νικόλαος Αντιπρόεδρος
Κατσαμπάνη Κωνσταντίνα Γ. Γραμματέας
Κουκουσέλης Ιωάννης Αν. Γ. Γραμματέας
Τουφεξής Ευάγγελος Γραμματέας Χρηματοοικονομικού
Ιωάννης Χατζημιχαήλ Γραμματέας Οργανωτικού
Αλεξίου Νικόλαος Γραμματέας Επικοινωνίας
Βόγκλη Στέλλα Μέλος
Λεοντίδης Χαράλαμπος Μέλος
Παυλόπουλος Διονύσιος Μέλος
Τσιρώνης Αντώνης Μέλος
Σταματίου Πυθαγόρας Μέλος
Παπαχρήστου Πολυχρόνης Μέλος
Τέγας Μιχαήλ Μέλος
 Μαντζαβέλας Νικόλαος Μέλος